top of page

Birlikten Doğan Kuvvet: Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma (Çaba) Derneği’

2004 yılında “büyük hayallerin gerçek olabileceği” fikrinden doğan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma (Çaba) Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Eda Kosif, iyilik odaklı sivil toplum kuruluşlarının toplumları değiştirme gücüne yürekten inandığını söylüyor.


Uzun süredir bir parçası olduğunuz Çaba Derneği’nin 2019’dan beri yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu yolculuğa dahil olma hikayenizi sizden dinleyelim mi?

Evet, uzun zamandır Çaba Derneği’nde çalışıyorum. Çok sevdiğim ve değer verdiğim, yaptıkları işlere güvendiğim ve saygı duyduğum kişilerin yer aldığı bir girişim olması benim de katılmama vesile oldu ve misyonuna yürekten inanarak yıllar önce Çaba Derneği’nin üyesi oldum. Daha sonra yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve son olarak halen devam ettiğim başkanlık görevindeyim.

Bir iş insanı olarak sivil toplum çalışmalarında yer almayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir nevi görev bilinci mi?

Sorumluluk sahibi her birey kendi çabası ve gayretiyle bunu yapmalı diye düşünüyorum aslında. Sivil toplum kuruluşları, bir ülkenin kalkınması ve ferahı için çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu tüm dünyada böyle; birlik beraberlik bilinci çok önemli. Ben çok uzun yıllarıd bu yapının içindeyim, bunu kendime görev edindim.

Çaba Derneği eğitimden sağlığa pek çok alanda proje üretiyor. Bir insanın kalbine özellikle de hedef kitleniz olan çocuklara temas etmek nasıl bir his? İyilik sizi güçlendiriyor mu?

Sondan başlayayım, evet iyilik beni çok güçlendiriyor. Sadece güçlendirmiyor; motive ediyor, özgüvenimi artırıyor ve en önemlisi beni çok mutlu ediyor. Çaba Derneği’nin ana hedefi dezavantajlı çocukların eğitimi; onların yaşantısını kolaylaştırmak, eğitim düzeylerini artırmak ve onlara psikososyal destek sağlamak.Çaba Derneği’nin web sayfasında Walter Scott’un “İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa, toplumlar olmaz” cümlesi yer alıyor. İyiliğin toplumun dönüşmesinde ve ilerlemesindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İyilik çoğalan bir şey; bu, doğru zamanda, düzgün bir şekilde gösterilirse toplumdaki anlayış da o şekilde değişir. Sivil toplum kuruluşlarının birçoğu iyilik odaklı kuruluşlar, birçok insan hiçbir karşılık gözetmeden sadece iyilik yapmak için buluşuyor, fikir birliği yapıyor. Bu da tabii ki zaman içerisinde toplumlara yansıyor. Bence iyiliğin toplumları dönüştürme gücü çok büyük.

Çaba Derneği’nin önümüzdeki projelerinden bahsetmek ister misiniz? Deprem bölgesinde bilfiil çalıştık, orada Atasay Grup’un öncülüğünde 2 ayrı yerleşkede konumlanan çadırkentlerin içine Çaba Eğitim Merkezleri kurduk. Oradaki depremzede okul öncesi çocuklarımız için hem pedogojik hem de psikososyal destek veriyoruz. İlerleyen dönemde de yine deprem bölgesinde, özellikle Hatay’da Çaba Eğitim Birimi binası inşa etmek istiyoruz. Bununla alakalı görüşmelere başladık. En kısa zamanda bu güzel haberi herkesle paylaşacağız.

Yorumlar


bottom of page