top of page

MASSIMO DUTTI LOGOSU YENİLENDİ

Massimo Dutti, yeni marka logosunun lanse edilmesiyle markalaşma stratejisinde bir ileri aşamaya geçiyor.


Bu yeni logonun değeri, görünüşte incelikli bir dizi unsurun markanın kişiliğini yansıtmada ne kadar belirleyici olduğu ve bizim onu algılamaya nasıl devam edeceğimizde yatıyor. Massimo Dutti'ye tarihi boyunca eşlik eden grafikler bir adım daha ileri giderek formunu geliştiriyor. Değişim, şu an ve burada olan estetik bir yaklaşımla ve getirdiği görsel etki ile karakterize ediliyor.

 

Yeni logonun uygulanmasıyla Massimo Dutti, kimliğini ve tanınırlığını korurken imajını yükseltmeyi, onu çağdaş ve sessiz lüks standartlarına yaklaştırmayı amaçlayan görkemli bir çalışma sunuyor. Bunu yapmak için, tüm pazarlarda karakter ve etki kazanarak günümüz toplumuyla bağlantı kurma niyetiyle referans marka olma konumundan bu çağdaşlığı vurguluyor.

 

Böylece Massimo Dutti, küresel moda akımından uzaklaşarak, moda dünyasında kurumsal kimlikte yeni paradigmalar belirliyor, rafine tipografiyle farklı ve özgün bir estetik çizgiyi tercih ediyor.

 

Massimo Dutti'nin görsel yenilenmesi, logonun dönüştürülmesinin ötesine geçiyor. Marka, yeni imajı aracılığıyla tüm evrenini  bir uyum içinde konumlandırarak kendi hikaye anlatımını, yani en temel DNA'sını gösteriyor. Markanın tüm alanlarının entegre ve bağlantılı olduğu çok kanallı bir strateji. Işığın, doğal malzemelerin ve sanatın temel bir rol oynadığı fiziksel mağazaların yeni iç tasarım konseptinden, çağdaş giyilebilirliğin yeni kodlarını karşılamak üzere tasarlanan koleksiyonlardaki muhteşem değişikliklere kadar… Hepsi yüksek editoryal kaliteye sahip görsel ve anlatısal bir dille aktarılıyor.

Comments


bottom of page